Yaklaşık 1 aydır devam ettirdiğim eliminasyon diyetinin ardından, kendi perspektifimden “kendime iyi gelme” çabamı ve bazı çıkarımlarımı paylaşmak isterim. Özellikle belirtmem lazım, ben uzman değilim, ortalama vatandaş seviyesinde yorumlayacağım, sizlerle de her zaman daha doğrusunu öğrenmek üzere konuşabiliriz.

Eliminasyon diyetinde, sağlık koçu sevgili Gizem Uzer Kaya ile çalıştık, kendisini Instagramdan @holisticpathtohealth hesabından takip edebilirsiniz. Bu beslenme biçiminin temel amacı, bedeninize kesinlikle zarar verenler başta olmak üzere (şeker, alkol, sigara, katkılı yiyecek ve içecekler), vücudunuzun hassasiyet gösterebileceği besinleri (gluten, hayvansal süt ürünleri vb.) bir süreliğine almamak ve yerine daha sağlıklı seçimler eklemek. …

Sinem Soydar

Digital Strategist with 18 years of experience in Digitalization, Marketing, Communication, Product Management in Telco&Banking industries. www.orbitinus.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store